Drukuj

 

         UWAGA WĘDKARZE

Od 01.12.2019r  na wodach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o.

rozpoczyna się SEZON ZIMOWY, który trwał będzie DO 31.03.2020r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT I ZASADY WĘDKOWANIA  w sezonie zimowym przedstawiono w zakładkach:

- opłaty za wędkowanie sezon zimowy 2019-2020

- jezioro Wielimie sezon zimowy 2019-2020 

  ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku ( obok stacji benzynowej Shell)

        od poniedziałku do piątku od 8 do 1430       

lub poprzez wpłatę  na  rachunek bankowy

 nr rachunku  44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. 

ul.Koszalińska 84,78-400 Szczecinek 

Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego (wędkarza)

- serię i nr Karty Wędkarskiej

nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 36 jezior i rzekę Gwdę "jeziora udostępnione"

- okres wędkowania : sezon zimowy 2019/2020  lub  w dniu ..........  

Samowolny podział  opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.  

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w: 

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym - tekst jednolity (Dz.U.z 2015 poz.652 z dnia 21.04.2015

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku