Drukuj

 

       UWAGA WĘDKARZE

Od 01.04.2021r  na wodach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. rozpoczyna się SEZON LETNI0 2021 który trwał będzie:

- Z BRZEGU OD 01.04.2021 DO 30.11.2021

- Z ŁODZI  OD 01.05.2021 DO 30.11.2021 

WYSOKOŚĆ OPŁAT I ZASADY WĘDKOWANIA  w sezonie LETNIM 2021 przedstawiono w zakładkach:

- opłaty za wędkowanie sezon LETNI 2021 

- jezioro Wielimie -sezon letni 2021

ZOBOWIĄZUJEMY WSZYSTKICH  WĘDKARZY  do bezwzględnego utrzymania porządku przed rozpoczęciem połowu, w trakcie i po zakończeniu wędkowania. 

 

 ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku ( obok stacji benzynowej Shell)

      od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 

      w soboty od 800 do 1200 

 

 ZACHĘCAMY do wykupu zezwoleń bezgotówkowo  poprzez wpłatę  na  rachunek bankowy.  

Nr rachunku  : 

 44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. 

ul.Koszalińska 84,78-400 Szczecinek 

Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego (wędkarza)

- serię i nr Karty Wędkarskiej

nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 34 jeziora i rzekę Gwdę "jeziora udostępnione"

- sposób wędkowania: "z łodzi" , "z brzegu" lub "w nocy"i  

- okres wędkowania : sezon letni 2021  lub  w dniu ..... lub od dnia ..... do dnia .....  

Samowolny podział  opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.  

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w: 

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym - tekst jednolity (Dz.U.z 2015 poz.652 z dnia 21.04.2015

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku