Drukuj

SEZON LETNI 2019 ROK

Sezon letni trwa:

1) z brzegu od 01.04.2019 do 30.11.2019 ( Tabela nr 1)- 2 wędki zwykłe lub spinning

2)  z brzegu w nocy od 01.04.2019 do 30.11.2019 (Tabela nr 2)- 2 wędki zwykłe

3) z łodzi od 01.05.2019 do 30.11.2019  (Tabela nr 3 )- 2 wędki zwykłe lub spinnig

wyjątek stanowią jeziora: Wielatowo,Trzebiechowo,Przełęg,Kniewo wędkowanie z łodzi od 01.06.2019 

- jezioro Wielimie -odrębne łowisko (zakładka jezioro Wielimie )

Wykupione zezwolenie z łódzi upoważnia do wędkowania z brzegu ( od 01.04.2019) , z brzegu lub łodzi (od 01.05.2019)na danym na udostępnionym jeziorze lub jeziorach ( patrz tabela nr 3). 

Wędkowanie w porze nocnej może odbywać się za dodatkową opłatą na jeziorach udostępnionych (tabela nr2).

Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź. Wędkowanie z łodzi w porze nocnej jest zabronione.

 W 2019r utrzymuje się  OPŁATY ULGOWE  dla:

- emerytów i rencistów z miesięcznym dochodem netto do 1630,- zł

- uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia

 Zniżka przysługuje tylko na wędkowanie z brzegu na jednym jeziorze i wynosi 50% opłaty podstawowej tj.45,- zł dla wybranego jeziora z Tabeli nr 1.Przy wykupie zezwolenia w biurze Spółki wymagany jest do okazania ostatni odcinek emerytury lub renty.Wędkarze wykupujący zezwolenie ulgowe przelewem bankowym podczas wędkowania oprócz Karty Wędkarskiej,potwierdzenia wpłaty zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do zastosowania ulgi.

Na jeziorach Spółki istnieje możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich po przedłożeniu listy uczestników                                            wraz z numerami Kart Wędkarskich.W 2019 opłata wynosi 20  zł od uczestnika zawodów.

ZEZWOLENIA  NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

 

- w biurze Spółki w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku

    ( obok stacji benzynowej Shell)

      od poniedziałku do piątku od 8 - 16

      

- w brygadzie rybackiej Gwda Wielka tel.604 723 789 

lub poprzez wpłatę na rachunek Spółki prowadzony przez BZ WBK O/Szczecinek

NR rachunku

44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek

Wpłata na rachunek powinna zawierać :

- imię i nazwisko wpłacającego

- seria i nr Karty Wędkarskiej

- nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 36 jezior i rzekę gwdę "jeziora udostępnione"

- sposób wędkowania :BRZEG,ŁÓDŹ lub NOC 

 - okres wędkowania - "sezon letni 2019" lub w dniu ......... lub od dnia .......... do dnia .........

W przypadku zezwoleń okresowych należy dokładnie określić  datę wędkowania:  od dnia ... do dnia ...

Samowolny podział opłaty , okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.  

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2015.poz.652 z dnia 21.04.2015

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku