Drukuj

SEZON LETNI 2020 ROK. 

SEZON  LETNI  trwa:     

1) z brzegu od 01.04.2020r do 30.11.2020r ( Tabela nr 1)- 2 wędki zwykłe lub           spinning.

2) z brzegu w porze nocnej od 01.04.2020r do 30.11.2020r (Tabela nr 2) -                  2 wędki zwykłe. 

3) z łodzi od 01.05.2020r do 30.11.2020r (Tabela nr 3) -2 wędki zwykłe lub                spinning 

Jeziora:Wielatowo,Trzebiechowo,Kniewo,Przełęg -wędkowanie z łodzi               od 01.06.2020r  

Wykupione zezwolenie z łodzi upoważnia do wędkowanie z brzegu od 01.04.2020 na danym jeziorze lub jeziorach

(patrz Tabela nr 3) w zakładce OPŁATY ZA WĘDKOWANIE SEZON LETNI  2020

Zezwolenie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z wykupionym zezwoleniem dziennym.

WĘDKOWANIE Z ŁODZI W PORZE NOCNEJ JEST ZABRONIONE. 

W 2020r UTRZYMUJE SIĘ OPŁATY ULGOWE DLA:

- emerytów i rencistów z miesięcznym dochodem netto 1920 zł

- uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia 

 Zniżka przysługuje tylko na wędkowanie z brzegu na jednym jeziorze i wynosi 50% opłaty podstawowej tj.47,50 zł.

Przy zakupie zezwolenia w biurze Spółki wymagany jest do okazania ostatni odcinek emerytury lub renty.

Wędkarze wykupujący zezwolenie ulgowe przelewem bankowym podczas wędkowania oprócz Karty Wędkarskiej,potwierdzenia wpłaty zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do zastosowania ulgi. 

Na jeziorach Spółki istnieje możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich po przedłożeniu listy uczestników.

W 2020 r opłata za zawody wynosi: 20 zł od uczestnika. 

 

ZEZWOLENIA  NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

 

- w biurze Spółki w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku

    ( obok stacji benzynowej Shell)

    -  od poniedziałku do piątku od 8 - 16 00

    -  w sobotę od 800 do 1200

lub poprzez wpłatę na rachunek Spółki prowadzony przez BZ WBK O/Szczecinek

NR rachunku

44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek

Wpłata na rachunek powinna zawierać :

- imię i nazwisko wpłacającego

- seria i nr Karty Wędkarskiej

- nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 34 jezior i rzekę Gwdę "jeziora udostępnione"

 - okres wędkowania  "sezon letni 2020" lub w dniu .....lub od dnia .....do dnia ....

Samowolny podział opłaty , okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.  

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2015.poz.652 z dnia 21.04.2015

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku