OPŁATY ZA WĘDKOWANIE w SEZONIE LETNIM 2022
OPŁATY ZA WĘDKOWANIE w SEZONIE LETNIM 2022 Drukuj

 


  
Sezon letni 2022 trwa:

 

1) z brzegu od 01.04.2022 r. do 30.11.2022 r. (tab. nr 1)

2) z brzegu w nocy od 01.04.2022 r do 30.11.2022 r. ( tab. nr 2)

3) z łodzi od 01.05.2022 r. do 30.11.2022 r. (tab. 3)                                             (wyjątek jeziora: Wielatowo, Trzebiechowo, Przełęg, Kniewo od 01.06.2022     do 30.11.2022) 

ZOBOWIĄZUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY do bezwzględnego utrzymania       porządku przed rozpoczęciem połowu, w trakcie i po zakończeniu wędkowania.

TABELA  NR 1

 OPŁATY ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU

Lp.

 

JEZIORO

JEZIORO

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

Cały sezon

1.

BIAŁE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

2.

BIELSKO

              25 zł         

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

3.

CIESZĘCINO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

4.

DĘBNO (DAMSKIE)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

5.

DĘBNO MAŁE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

6.

DOŁGIE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

7.

DRĘŻNO MAŁE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

8.

DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

9.

DRZONOWSKIE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

10.

GÓRNE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

11.

b.n. GLONOWE (SZCZĘSNY)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

12.

JAMEN

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

13.

JELEŃ

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

14.

JEZIORKI

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

15.

KNIEWO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

16.

KOPLE (CZERWONE)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

17.

KOPIEL (ŁĄBĘDŹ)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

18.

KUKLICZE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

19.

ŁĄCZNO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

20.

ŁĄKOWE (ŁĄKIE)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

21.

ŁOBEZ- ŁAWICZKA

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

22.

PŁOCICZNO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

23.

POLNE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

24.

PRZEŁĘG

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

25.

RYBNO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

26.

SMODOWO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

27.

SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

28.

SPORE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

29.

SPORE MAŁE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

30.

b.n. STĘPIEŃ (CZARNE)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

31.

STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE)

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

32.

ŚWIDNO-SARCZE

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

33.

TRZEBIECHOWO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

34.

WIELATOWO

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

35.

Rzeka Gwda nr 2

25 zł

45 zł

55 zł

70 zł

110 zł

TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU

-

60 zł

80 zł

90 zł

160 zł

WSZYSTKIE JEZIORA                 Z WYKAZU                     i rzeka GWDA - Nr 2

-

-

-

-

190 zł

 

 Jeziora wykazane w Tabeli nr 1 udostępnione są do wędkowania z brzegu               przy pomocy 2 wędek zwykłych lub spinningu w okresie od 01.04.2022r                 do 30.11.2022r od wschodu do zachodu słońca  zgodnie z kalendarzem.

 

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE ULGOWE  W 2022 wynosi:    55 ZŁ                                                                                                                                                                  W 2022r utrzymuje się opłaty ulgowe dla :                                                         - emerytów i  rencistów z dochodem netto    do 1800 zł,                                     -uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia. 

Zniżka przysługuje na połowy przy pomocy 2 wędek zwykłych lub spinningu      z brzegu tylko na jednym jeziorze (dotyczy całego sezonu)  i wynosi            50% opłaty podstawowej  dla wybranego jeziora z TABELI NR 1.

ULGA NIE PRZYSŁUGUJE NA OPŁATY Z ŁODZI ORAZ OKRESOWE ZARÓWNO Z BRZEGU JAK I ŁODZI.

          

TABELA NR 2                                      

 OPŁATY ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU W NOCY

Lp.

 

JEZIORO

JEZIORO

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

Cały sezon

1.

BIAŁE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

2.

BIELSKO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

3.

CIESZĘCINO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

4.

DĘBNO (DAMSKIE)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

5.

DĘBNO MAŁE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

6.

DOŁGIE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

7.

DRĘŻNO MAŁE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

8.

DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

9.

DRZONOWSKIE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

10.

GÓRNE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

11.

b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

12.

JAMEN

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

13.

JELEŃ

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

14.

JEZIORKI

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

15.

KNIEWO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

16.

KOPLE (CZERWONE)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

17.

KOPIEL (ŁĄBĘDŹ)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

18.

KUKLICZE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

19.

ŁĄCZNO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

20.

ŁĄKOWE (ŁĄKIE)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

21.

ŁOBEZ- ŁAWICZKA

15 zł

 25-zł

30 zł

35 zł

45 zł

22.

PŁOCICZNO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

23.

POLNE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

24.

PRZEŁĘG

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

25.

RYBNO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

26.

SMODOWO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

27.

SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

28.

SPORE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

29.

SPORE MAŁE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

30.

b.n.STĘPIEŃ (CZARNE)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

31.

STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE)

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

32.

ŚWIDNO-SARCZE

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

33.

TRZEBIECHOWO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

34.

WIELATOWO

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

35.

Rzeka Gwda nr 2

15 zł

25 zł

30 zł

35 zł

45 zł

TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU

-

30 zł

45 zł

50 zł

65 zł

WSZYSTKIE JEZIORA                  Z WYKAZU              i rzeka GWDA - Nr 2

-

-

-

-

85 zł

 

 

Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie                 z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź na dane jezioro               i upoważnia do wędkowania w porze nocnej wyłącznie z brzegu     2 wędkami zwykłymi.

 

 TABELA NR 3                                      

OPŁATY ZA WĘDKOWANIE Z ŁODZI 

Lp.

 

JEZIORO

JEZIORO

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

Cały sezon

1.

BIAŁE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

2.

BIELSKO

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

3.

CIESZĘCINO

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

4.

DĘBNO (DAMSKIE)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

5.

DĘBNO MAŁE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

6.

DOŁGIE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

7.

DRĘŻNO MAŁE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

8.

DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

9.

DRZONOWSKIE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

10.

GÓRNE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

11.

b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

12.

JAMEN

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

13.

         JELEŃ wędkowanie tylko z brzegu

14.

JEZIORKI

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

15.

KNIEWO

z łodzi od 01.06.2022

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

16.

KOPLE (CZERWONE)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

17.

KOPIEL (ŁĄBĘDŹ)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

18.

KUKLICZE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

19.

ŁĄCZNO

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

20.

ŁĄKOWE (ŁĄKIE)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

21.

ŁOBEZ- ŁAWICZKA

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

22.

     PŁOCICZNO wędkowanie tylko z brzegu

23.

POLNE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

24.

PRZEŁĘG

z łodzi od 01.06.2022

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

25.

RYBNO

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

26.

      SMODOWO wędkowanie tylko z brzegu

27.

SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

28.

SPORE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

29.

   SPORE MAŁE  wędkowanie tylko z brzegu

30.

b.n STĘPIEŃ (CZARNE)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

31.

STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE)

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

32.

ŚWIDNO-SARCZE

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

33.

TRZEBIECHOWO

z łodzi od 01.06.2022

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

34.

WIELATOWO

z łodzi od 01.06.2022

35 zł

65 zł

85 zł

125 zł

225 zł

35.

Rzeka Gwda nr-2 wędkowanie tylko z brzegu

TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z  WYKAZU

-

80 zł

105 zł

145 zł

270 zł

WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i rzeka GWDA - Nr 2

-

-

-

-

330 zł

WYKUPIONE ZEZWOLENIE Z ŁODZI UPOWAŻNIA DO WĘDKOWANIA :

 2 wędkami zwykłymi lub spinningiem z brzegu lub łodzi na danym jeziorze lub jeziorach w okresie: 

    - z brzegu od 01 kwietnia 2022r

    - z łodzi od 01 maja 2022r 

    - z łodzi od 01 czerwca 2022r - Wielatowo Trzebiechowo, Przełęg, Kniewo 

Wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca zgodnie 

z kalendarzem.