PDF Drukuj

 

         UWAGA WĘDKARZE

Od 01.05.2016 Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o. o. jest prawnym

użytkownikiem obwodu rybackiego jeziora Wielimie na rzece Gwda - Nr 1c

 

Od 01.05.2016 Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o. o. jest prawnym użytkownikiem

obwodu rybackiego jeziora Studnica na rzece Bielec (Bielska Struga) - Nr 1,

w skład którego wchodzą jeziora:

- Studnica (Drężno Wielkie)

- Drężno Małe

- Łąkowe (Łąkie)

 

Od 15.04.2016 Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o. o. jest prawnym użytkownikiem obwodu rybackiego:

- Jeziora Spore na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda - Nr 2

- Jeziora Smolęsko (Smoleńsko) na rzece Gwda - Nr 1b

- Jeziora Płociczno na cieku Struga Płociczna w  zlewni rzeki Gwda - Nr 1

 

Od 01.04.2016 Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o. o. jest prawnym użytkownikiem

obwodu rybackiego jeziora Dębno (Damskie) na rzece Długa - Nr 2,

w skład którego wchodzą jeziora:

- Dębno (Damskie)

- Stępieńskie (Młyńskie) 

 

Od 01 kwietnia 2016 na wodach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie

Sp. z o.o.w Szczecinku rozpoczyna się sezon letni na wędkowanie, który trwał będzie do

30 listopada 2016r

Wysokość opłat za wędkowanie w sezonie letnim przedstawiono w Tabeli nr 1,2,3,4(opłaty za wędkowanie w sezonie letnim 2016).

 

ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku

  od poniedziałku do piątku od 8 do 16

 w soboty od 8 do 14 

- brygadzie rybackiej Gwda Wielka tel. 604 723 789 

lub poprzez wpłatę  na  rachunek bankowy

 nr rachunku  44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. 

ul.Koszalińska 84,78-400 Szczecinek 

Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego (wędkarza)

- serię i nr Karty Wędkarskiej

- nazwę jeziora/jezior, rzeki lub wszystkie udostępnione do wędkowania

- okres wędkowania od dnia .....do dnia , lub sezon letni 2016

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym ? tekst jednolity (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.