PDF Drukuj

                     

         UWAGA WĘDKARZE

JEZIORO ŚMIADOWO( Śniadowo) udostępnione zostało do uprawiania amatorskiego połowu

ryb kuszą w okresie od 20.05.2014 r do 15.10.2014r.

Opłata za amatorski połów ryb kuszą wynosi 350  zł  do 15.10.2014r

100,- zł opłata za 7 dni

50,- zł opłata za 1 dzień                        

     Amatorski połow ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca Kartę Łowiectwa Podwodnego : 

      - wyłącznie w porze dziennej po upływie godziny od wschodu słońca ,nie później 

      niż na godzinę przed zachodem słońca, kuszą napinaną siłą mięśni ,miotającą harpun

     na uwięzi,który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób ,aby nie

     wykraczały poza obwód koła średnicy 30 mm, konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe

      oddzielenie ostrza od jego trzonu

      - w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru

       żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów, pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę

      dokonującą połowu ryb kuszą ,w taki sposób aby kusza podczas napinania i zwalniania była

      w całości zanurzona w wodzie,                                                                                                        

    - poza wyznaczonymi kąpieliskami

    - w okresie gdy nie prowadzone są odłowy ryb przez rybaków                                                                     

Zezwolenie na amatorski połow ryb kuszą można wykupić w Biurze Spólki lub przelewem bankowym

na rachunek Spólki podany ponizej

 

Wpłata na rachunek powina zawierać:

 -imię i nazwisko wpłacającego, 

 - nr Karty Łowiectwa Podwodnego, 

 - nazwę jeziora(Śmiadowo) 

- okres połowu od .......... do .............. lub cały sezon ( do 15.10.2014r)                                                                                    

Sezon letni na wędkowanie trwa od 1 kwietnia do 30 listopada 2014r.   

Prawo do wędkowania posiadają osoby posiadające

- Kartę Wędkarską

- wykupione zezwolenie na wędkowanie

                                                                                                                                                                              Wysokość opłat za zezwolenia na wędkowanie w sezonie letnim 

podano w zakładce " Opłaty za wędkowanie w sezonie letnim 2014".

Sezon letni trwa

- z brzegu od 01 kwietnia do 30 listopada 2014r(Tabela Nr 1,Tabela 2)                               

- z łodzi od 01 czerwca do 30 listopada 2014r(Tabela Nr 4).

Za dodatkową opłatą dopuszcza się wydłużenie okresu 

- wędkowania z łodzi od 01 maja do 30 listopada 2014r ( Tabela Nr 3 ).

- wędkowanie w porze nocnej (Tabela Nr 5). 

W 2014r utrzymuje się opłaty ulgowe dla :

- emerytów i rencistów z dochodem miesięcznym netto do 1000,- zł 

- uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia.

Przy wykupie ulgowego zezwolenia wymagane jest okazanie legitymacji

szkolnej lub studenckiej ,dokumentu potwierdzający dochód uprawniający

do zniżki.  

 

Wędkarze wykupujący zezwolenia ulgowe za pośrednictwem banku 

podczas wędkowania powinni posiadać oprócz Karty Wędkarskiej ,

dowodu wniesienia opłaty za połów ryb również dokument

uprawniający do zniżki (ostatni odcinek emerytury lub renty,

legitymacja szkolna lub studencka) 

 

 

Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej upoważnia do wędkowania     

wyłącznie z brzegu przy pomocy 2 wędek zwykłych i jest ważne tylko   

i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź     

na dane jezioro lub jeziora.

Zezwolenie na wędkowanie można wykupić:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 89/2 w Szczecinku  

 od poniedziałku do piątku od 8 do 16

 w soboty od 8 do 12 

kontakt tel. 600 072 431  lub  94 37401-01

- w brygadzie rybackiej Gwda Wielka tel 604 723 789 

- lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy 

Przedsiębiorstwa  Rybackiego Sp. z o.o.                                                              

ul.Koszalińska 89/2  78-400 Szczecinek            

prowadzony przez  BZ WBK O/SZCZECINEK

     Nr rachunku :

 44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

 Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego  

- serię i nr kart wędkarskiej 

- nazwę jeziora lub  rzeki

- okres wędkowania od dnia ........... do dnia ........... lub cały sezon 

Brak powyższych danych na odcinku wpłaty powoduje,że nie będzie

on honorowany jako zezwolenie na wędkowanie.

 

Wymiary i okresy ochronne odławianych ryb oraz dzienny limit

połowu ryb na wodach Spółki obowiązujący w 2014r  określa

Regulamin połowu ryb ( pkt III -ochrona ryb).

 

 

 

      

 

-