PDF Drukuj

 

         UWAGA WĘDKARZE

Od 01.06.2019r  jezioro WIELIMIE udostępnione jest do wędkowania z łodzi

i brzegu- szczegóły w zakładce "Jezioro Wielimie sezon letni 2019" 

Od 01.04.2019 na wodach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o. o.

rozpoczyna się SEZON LETNI, który trwał będzie do 30.11.2019r.

Wysokość opłat przedstawiono w zakładce:

- OPŁATY ZA WĘDKOWANIE  SEZON LETNI 2019

  ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku ( obok stacji benzynowej Shell)

        od poniedziałku do piątku od 8 do 16

          

lub poprzez wpłatę  na  rachunek bankowy

 nr rachunku  44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. 

ul.Koszalińska 84,78-400 Szczecinek 

Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego (wędkarza)

- serię i nr Karty Wędkarskiej

nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 36 jezior i rzekę Gwdę "jeziora udostępnione"

- okres wędkowania : sezon zimowy 2018/2019  lub  w dniu ..........  

W przypadku zezwoleń okresowych należy dokładnie określić datę  wędkowania od dnia ... do dnia ...  lub w dniu .......

Samowolny podział  opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.  

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w: 

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym - tekst jednolity (Dz.U.z 2015 poz.652 z dnia 21.04.2015

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku