PDF Drukuj

                     

         UWAGA WĘDKARZE  

Od 01 grudnia 2014r na wodach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie

Sp. z o.o. w Szczecinku rozpoczyna się sezon zimowy, który trwał będzie do

31 marca 2015r.

Zezwolenie na amatorski połów ryb w sezonie zimowym  obejmuje:

-połów ryb przy pomocy jednej wędki spod lodu w okresie występowania

bezpiecznej pokrywy lodowej

lub

-dwóch wędek zwykłych z brzegu w okresie braku pokrywy lodowej

Wysokość opłat za zezwolenia na wędkowanie w sezonie zimowym podano

w zakładce "Opłaty za wędkowanie w sezonie zimowym". 

 

W OKRESIE ZIMOWYM NIE WYSTĘPUJĄ OPŁATY ULGOWE.

 

Zezwolenia na wędkowanie można wykupić:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 89/2 w Szczecinku

  od poniedziałku do piątku od 8 do 16

 w soboty od 8 do 12 

- brygadzie rybackiej Gwda Wielka tel. 604 723 789 

lub poprzez wpłatę  na  rachunek bankowy

 nr rachunku  44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. 

ul.Koszalińska 89/2 78-400Szczecinek 

Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego (wędkarza)

-  serię i nr Karty Wędkarskiej

- nazwę jeziora lub rzeki

- okres wędkowania od dnia .....do dnia , lub sezon zimowy

Brak powyższych danych na odcinku wpłaty powoduje ,

że nie będzie on honorowany jako zezwolenie na wędkowanie.

 

 Wymiary i okresy ochronne ryb oraz dzienny limit połowu ryb

na wodach Spółki określa Regulamin POŁOWU RYB ( pkt III- ochrona ryb) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           biorstwo