PDF Drukuj

 

         UWAGA WĘDKARZE

Od 01.12.2016 na wodach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o. o.

rozpoczyna się sezon zimowy 2016-2017. który trwał będzie do 31.03.2017.

Wysokość opłat przedstawiono w zakładce:

- opłaty za wędkowanie sezon zimowy 2016-2017 lub

- jezioro Wielimie 

  

ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:

- w biurze Spółki przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku

  od poniedziałku do piątku od 8 do 16

 w soboty od 8 do 14  

lub poprzez wpłatę  na  rachunek bankowy

 nr rachunku  44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

Odbiorca wpłaty:

Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. 

ul.Koszalińska 84,78-400 Szczecinek 

Wpłata na rachunek powinna zawierać:

- imię i nazwisko wpłacającego (wędkarza)

- serię i nr Karty Wędkarskiej

- nazwę jeziora/jezior, rzeki lub wszystkie udostępnione do wędkowania

- okres wędkowania w dniu .... , lub sezon zimowy 2016/2017

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym ? tekst jednolity (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.